Instalacje wodno-kanalizacyjne

instalacje wodno-kanalizacyjneProjektujemy instalacje wodno-kanalizacyjne dbając o dokładne rozmieszczenie poszczególnych elementów sieci wod-kan co jest niezbędne do zapewnienia ich poprawnego funkcjonowania. Instalacja wodna powinna zaopatrzyć budynek w ciepłą i zimną wodę. Mamy praktykę w wykonywaniu dokumentacji w obiektach o różnym przeznaczeniu dbając zapewnienie w budynkach płynu o odpowiednich parametrach użytkowych: czystości, twardości i temperatury). W zależności od rozmiaru i przeznaczenia danego domu, środków, którymi dysponuje inwestor opracowujemy dokumentacje uwzględniające system sterowania parametrami dostarczanej wody bądź centralnie (piec C.O.), bądź lokalnie (podgrzewacze). Sporządzamy również projekty instalacji hydrantowych.