Instalacje wentylacji mechanicznej

instalacje wentylacjiDopełnieniem oferty projektowej jest wykonawstwo instalacji wentylacji mechanicznej. Celem wykonania poprawnych założeń instalacyjnych określamy wymagane konstrukcyjnie strumienie świeżego powietrza, które muszą być dostarczane do pomieszczeń zgodnie z aktami prawnymi. Dopiero po przeprowadzeniu założeń teoretycznych dobieramy wentylatory do instalacji wraz z niezbędną do poprawnej jej pracy centralą wentylacyjną. Mamy doświadczenie i wiedzę merytoryczną pozwalającą nam wykonać projekty instalacji wentylacji mechanicznej budynków mieszkalnych, biurowych i hotelowych, a także w miejscach użyteczności publicznych, oświatowych etc.