Audyt Energetyczny Budynków

audyt energetycznyJednym z głównych rodzajów opracowań, które wykonujemy jest audyt energetyczny budynków. Jest to dokument określający zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Ma ono wskazać najbardziej efektywne — zwłaszcza pod kątem kosztów realizacji danego przedsiębiorstwa obszary zmian wraz ze wskazaniem uzyskanej oszczędności.

Analiza energetyczno-ekonomiczna przedsięwzięcia pozwala na uzyskanie maksimum oszczędności minimalnym kosztem, dzięki czemu w stosunkowo krótkim czasie poniesione wydatki zwracają się inwestorowi.

Audyt energetyczny wykonuje się celem uzyskania dotacji na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Audyt musi być sporządzony w ściśle określony sposób. Wykonuje się go dla budynków, w których wdrażane będą rozwiązania ograniczające zużycie energii. Składają się z takich części jak strona tytułowa, ogólne dane budynku wraz z parametrami energetycznymi, opis stanu technicznego budynku, spis dokumentów źródłowych oraz inwentaryzacja techniczno-budowlana. Warto wiedzieć, że procedura ich sporządzania jest uregulowana prawnie. Mowa tu o:

  • Rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego,
  • części audytu remontowego, wzorów kart audytów, algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  • normie PN-EN 16247,
  • ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.